Ηρώδου Αττικού 12A
T. K. 151 24 Μαρούσι, Ελλάδα
+30 2108093000